696 sayılı KHK Gereğince Başvuruda Bulunan Taşeron İşçilerinin Tespit Komisyonunca Değerlendirilmesi Sonucu Oluşturulan Liste

696 sayılı KHK Gereğince Başvuruda Bulunan Taşeron İşçilerinin Tespit Komisyonunca Değerlendirilmesi Sonucu Oluşturulan Liste