27/12/2017 tarihinde açık teklif usulü ile yapılacak taşınır ve taşınmaz satış, kiralama ihalesine ait ihale ilanı

Ekli İlanda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1-10 sıradaki taşınmazların satış, 11-12 sıradaki taşınır malların satış ve 13-l6. sıradaki taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Arifıye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad.No:29 Odunpazarı / ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 230 39 54-Dahili 154) adresindeki Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. İhale İlanına aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz.