Defterdarlığımız ile Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi arasında Sağlık Hizmeti Sözleşmesi imzalandı.

Defterdarlığımız, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı ve Vergi Dairesi Başkanlığı  merkez ve ilçe personeli ile bakmakla yükümlü oldukları 1. derece aile fertlerinin (Eş- Çocuk-Anne-Baba) sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanmasını öngören  Defterdarlığımız ile  Özel Eskişehir  Anadolu Hastanesi arasında 28/09/2017 tarihinde sağlık hizmeti sözleşmesi imzalanmıştır.