Sayın Rahim TAŞ 31/07/2017 tarihinde Defterdar Vekili olarak Defterdarlığımızda göreve başlamıştır